Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 20. 6. 2024, 15:10:32

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:122
TÝDEN:588
CELKEM:246505

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů


Sbor dobrovolných hasičů Drahlín - historie do roku 2023

Historie SDHDne 16. června 1889 byla svolána schůze lidu zdejšího obecním starostou panem Františkem Neubauerem, za příčinou pojednání zřízení sboru dobrovolných hasičů na podnět zdejšího hostinského A. Počty. Nato svolána výborová schůze a zvolen zatimní výbor, který ihned stanovy vypracoval a c.k. okresnímu hejtmanství v Příbrami ku schválení předložil, i vypsáno při schůzi 24. září 29 členů činných. Zatimní výbor objednal hasičské výzbroje od firmy Čermák z Teplic a pracovní stejnokroj též od firmy této ...

Tak hovoří o počátcích sboru jeho pamětní kniha. První řádná valná hromada zvolila první správní radu sboru - velitel: Antonín Bouška, podvelitel: Antonín Počta, pokladník: Fr. Šlapák, jednatel: Jan Žáček, důvěrník: Václav Kamenický, Josef Hrabák, revizor: Václav Šefl, Jan Kocán.

Kniha v ozdobných červených deskách se zažloutlými listy a měnícími se rukopisy záznamů, a nalepenými fotografiemi, pozvánkami i výstřižky z tisku ... To vše hovoří o historii sboru.

V roce 1890 ustanoven sborový trubač, sbor dostal 80 zl. od Jeho veličenstva, císaře Františka Josefa II., 25 zlatých od knížete Karla Öttingen z Wallersteinu, 68 zl. 60 kr. od obce drahlínské, zakládající členové platili po 3 a 5 zl., v roce 1891 ustavena šestičlenná hasičská obecní komise, usneseno odebírati hasičské listy Březnické, v roce 1897 o svátcích vánočních sehrál sbor ve prospěch hasičské pokladny řízením cvičitele p. Fr. Šefla vánoční hru "Čarovná noc" , v roce 1899 požáru účastnil se sbor v Hluboši s 8 muži, při kterém podařilo se sboru uhájiti tamní obecnou školu. Při cestě k požáru tomuto zlomeno kolo u stříkačky, takže členové stroj k ohni s námahou dostali ..."

Začátkem 20. století se počet členů sboru pohyboval kolem 16. Kronika se zmiňuje o třináctisvazkové sborové knihovně, o každoročních vycházkách a zásazích při požárech, o účasti na různých slavnostech v okolních obcích. Zmiňuje se o tom, že sbor naléhal na okresní hejtmanství v Příbrami, aby byly do lepšího stavu dány cesty k Obecnici a Sádku, o pohřební pokladně sboru, neuvádí však finanční situaci sboru.

Z roku 1905 je záznam o tom, že drahlínští hasiči byli organizátory župního sjezdu. Téhož roku byl ustanoven sborový posel - "za dražební cenu 3 kor. 98 hal. poselství p. Jan Veselý."

Úsměv vzbuzuje zápis z roku 1929, následující hned po záznamech z r. 1905, "Hlavní snad příčinou nevedení této památné knihy jest to, že kniha tato se po župním sjezdu hasičském ztratila ... až konečně objevena u Fr. Šefla ..." V tomto roce oslavil sbor 40 let svého trvání a župní starosta mu předal jménem České země jednoty hasičský diplom.

V roce 1936 koupil sbor dvoukolovou motorovou stříkačku a 100 m hadic za 20 000 korun od firmy R.A.Smejkal. Peníze na koupi se ovšem začaly scházet již dříve, z výtěžku sbírky v obci 1.134 Kč, další peněžní dary věnovaly pojišťovny, v roce 1932 8.080 Kč a na samotnou koupi stříkačky sbor dal 9.000 Kč a obec 6.000 Kč. O rok později proběhlo slavnostní svěcení stříkačky (kmotry M.Bryndová a K.Vachatová) sbor přikoupil podvozek a 50 m hadic.

Od března 1939 do roku 1945 bylo těžké období, v letech okupace museli členové sboru vykonávat hlídky a výcvik CPO, noční hlídky. Kdykoli byl vyhlášen letecký poplach, museli vyjet s dvěma stříkačkami do Příbrami.

Po skončení války v roce 1945 se sbor vrátil k normální činnosti, v tomto roce uspořádal první poválečné dožínky, obnovil činnost svého ochotnického divadelního souboru.

V roce 1958 bylo založeno družstvo mladých ještě téhož roku se účastnilo soutěží v Obecnici a Vysoké Peci.

Roku 1960 byla svému účelu vrácena hasičská zbrojnice, (dosud v ní byla sběrna mléka), přibyl sušák hadic (postavil ho Václav Týbl), 10 nových obleků, nová zbrojnice na Malém Drahlíně.

V roce 1961 získalo drahlínské družstvo mladých I. místo v okrskové soutěži, první byli ve své kategorii i žáci. Sbor získal - za 7.800 Kč - nákladní auto Škoda 256. Žáci si zopakovali vítězství v okrskové soutěži 1962 (muži byli druzí). Požární zbrojnice byla vybavena sirénou, rok poté novými širokými vraty, ve zbrojnici v Malém Drahlíně byla umístěna nová motorová stříkačka.

Drahlín byl v roce 1964 místem okrskové soutěže, domácí družstvo sboru (měl tehdy 55 členů) bylo druhé, u nás proběhla okrsková soutěž také o čtyři roky později. 1969 - zakoupení dvaceti vycházkových stejnokrojů, II. sjezd rodáků spolu s oslavami 80. výročí trvání sboru, 1972 - zakoupeno auto Gaz, 1974 - vítězství v okrskové soutěži (ve Lhotě), 1975 - vítězství žáků i mužů v okrskové soutěži (v Hluboši), 1977 - vítězství žáků v okrskové soutěži (v Trhových Dušníkách), začátek přestavby požární zbrojnice, 1978 - účast sboru při likvidaci požáru Svaté Hory v Příbrami, dokončení stavby zbrojnice, 1979 - vítězství žáků v okrskové soutěži ( v Trhových Dušníkách ), III. sjezd rodáků, oslavy 90. výročí vzniku sboru, 1980 - účast deseti členů při pořadatelské službě 12. etapy 33. ročníku Závodu míru v Příbrami, 1987 - kronikáře A. Černohorského vystřídal J. Havelka, který vedl kroniku sboru do roku 2000.

V roce 1989 měl sbor 29 členů - předseda Václav Týbl. Jeho zástupcem se stal Jan Dragoun, velitelem Miroslav Procházka, jednatelem Jiří Hrkal. V letech 1990 sž 1999 si sbor udržoval hasící techniku v provozuschopném stavu, staral se o hasičské zbrojnice, začaly se provádět preventivní prohlídky komínů. V roce 1991 se konal poslední hasičský bál. V tom roce měl sbor 27 členů a na valné hromadě byl zvolen nový starosta Jan Dragoun z Malého Drahlína. V dalších letech se stále zvyšoval věkový průměr členů sboru a klesal jejich počet. V roce 1993 prodává sbor automobil GAZ za 10 tisíc Kč a peníze ukládá na nové konto u ČS v Příbrami. V roce 1999 sbor oslavil 110. výročí vzniku a v obci se konal tradiční sjezd rodáků. K tomu byla vydána pamětní knížka o historii obce a SDH. V roce 2000 měl sbor 20 členů a soutěží na okrese se účastnil už pouze v rolích rozhodčích a časomír. Dobrovolní hasiči byli v regionu Příbram rozděleni do okrsků. Drahlínský SDH byl zařazen do III. okrsku Hluboš spolu se SDH Obecnice, Sádek, Kardavec a Hluboš.

V roce 2001 se sbor staral o dvě staré hasičské stříkačky, které v chodu vzorně udržoval pan Falc. Došlo k nákupu hadic C a B a drobných hasičských pomůcek. Sbor pomohl v roce 2002 finančním darem postiženým povodněmi, sbor pomohl při odčerpávání vody ze zatopených sklepů a odčerpávání vody ze dvou studní po dobu jednoho týdne, než se voda vyčistila, pokračovaly preventivní prohlídky komínů. V roce 2003 byl strojníkem zvolen František Chmelík. Sbor se potýkal s nedostatkem mladých, v tomto roce se počet členů snížil na 17. Preventivní prohlídky komínů se přestaly provádět. Sbor se účastnil cvičení okrsku v podobě cílového rozhodčího. Následující rok klesl počet členů na 15. V roce 2005 byla schválena nová kronikářka sboru Dana Chmelíková, která se zavázala dopsat kroniku sboru od roku 2001. V roce 2006 jsme se účastnili oslav 120. výročí SDH Obecnice. Byla zjištěna závada na stříkačce, která musela být opravena a opatřena novou baterií. Tento rok se rekonstruovala nádrž na návsi. Kronika sboru 1889 - 2000 byla uložena do Okresního archivu Příbram. Jako rozhodčí jsme se účastnili okrskového cvičení v Obecnici. V roce 2007 vstoupili do sboru dva noví členové a počet stoupl na 17. V tomto roce v lednu poškodil orkán Kyrill v obci několik střech a vrat, nedošlo ke zranění, obec byla 39 hodin bez elektrické energie a byla poškozena i střecha hasičské zbrojnice. Tento rok byla zkouška hasičské stříkačky úspěšná. V roce 2008 se členové sboru zapojili také do údržby obecní zeleně. V listopadu se opravovala hasičská zbrojnice, zvedala se podlaha, byla opravena střecha včetně okapů, provedly se opravy oken včetně nových oken, budova získala celkem 5 oken. 27. dubna jsme si připomněli 30. výročí požáru Svaté Hory, který jsme pomáhali hasit. V roce 2009 slavil náš sbor 120. výročí vzniku a v obci se konala slavnost, jejíž součástí byla prohlídka opravené hasičské zbrojnice. Ta dostala nové sociální zařízení, nový kabát a nová vrata. Na návsi byla vyzkoušena naše stařičká stříkačka a obstála. Konala se slavnostní schůze, na které byli vyznamenáni aktivní členové sboru Jaroslav Neliba, Jiří Hrkal, Miloslav Sandr a Josef Hodys. V rámci oslav se na návsi hasilo hořící auto za pomoci hasičů z Obecnice, na hřišti se konala ukázka hasičského útoku ze základny, z Příbrami přijela profesionální hasící a záchranářská technika pro záchranu z nepřístupných terénů a byla vidět i ukázka výcviku záchranářských psů. Hlavní zásluhy patřily odstupujícímu starostovi panu Dragounovi a starostovi obce panu Slámovi. Z funkce jednatele odstoupil Jiří Hrkal. Do sboru vstoupili tři noví členové. Volební členská schůze zvolila nového starostu Václava Petráně a novou jednatelku Ivanu Weigertovou. Na konci roku měl sbor 18 členů.

V roce 2010 se členové sboru účastnili akce, při které hledali ztracené houbařky v lese nad Obecnicí, a podařilo se je druhý den ráno nalézt. Účastnili jsme se čerpání vody z nádrže na návsi, stříkačka doznala drobné opravy a vyzkoušela se na návsi. Začalo se jednat o výcviku záchranářských psů. V roce 2011 se počet členů sboru dostal na 20, byla zakoupena nová pila, konalo se školení k její obsluze, stříkačka se dala do gala k účasti na oslavách 125. let SDH Obecnice. Oslava se nakonec nekonala pro nepřízeň počasí. 4 členové se účastnili v září námětového cvičení v Obecnici, kdy došlo k evakuaci školy a my jsme pomáhali při záchraně raněných. V roce 2012 obec vydala Požární řád obce a vznikla Jednotka dobrovolných hasičů v kategorii 5 s dislokací požární zbrojnice Obecnice. Jejím velitelem se stal Miroslav Procházka a členy Antonín Herynek jako strojník, Josef Sláma, Tomáš Sláma a Jiří Mičan jako členové. V obci byly stanoveny ohlašovny požárů. Pan Josef Šrámek opravil starou stříkačku z roku 1964 a ta byla odzkoušena. Při zkoušce se objevila další závada na chlazení motoru.  Na podzimním společném cvičení se SDH z Obecnice jsme se procvičili v práci s plovoucím čerpadlem. V roce 2013 se počet členů sboru zvýšil na 26. Do sboru vstoupily další ženy. Sbor dostal od hejtmana Středočeského kraje dotaci, z níž byly zakoupeny zásahové helmy a rukavice pro zásahovou jednotku, pracovní oděvy PSII, kšiltovky a trika. Byla zakoupena starší stříkačka PS12, se kterou se mohl sbor účastnit soutěží. Konaly se dvě zkoušky nové stříkačky a začal se rozvíjet výcvik záchranářských psů. Velitel a strojník sboru se účastnili v Příbrami školení. Na VVH 2014 byl do funkce strojníka zvolen Antonín Herynek, do funkce jednatele a hospodáře Dana Chmelíková (dočasně od února 2014), zástupcem velitele se stal Josef Sláma a o výcvik záchranářských psů se starali Jaroslav Boháč a Miroslav Hejduk. Starosta SDH Václav Petráň a starosta obce Zdeněk Černohorský obdrželi medaile a čestné uznání od hejtmana Středočeského kraje Za rozvoj hasičstva na území Střed.kraje. Toto ocenění dostal i celý sbor. V roce 2014 jsme se účastnili dvou hasičských soutěží O pohár hejtmana Středočeského kraje na Kardavci (smíšené družstvo a 7. místo) a Memoriálu Václava Soukupa v Sádku (4. místo). Od Středočeského kraje jsme dostali další dotaci na výstroj a výzbroj a dovybavení hasičského automobilu, který jsme dostali darem od Záchranné služby Střed. kraje na oslavách 125. let SDH a 690. let obce Drahlín. Slavnost se konala 28. června. Oceněni byli také aktivní členové sboru - Za příkladnou práci ve funkci starosty Jan Dragoun, za aktivní práci u sboru Miloslav Kratochvíl, Miroslav Procházka, Ing. Stanislav Lopata, Jaroslav Neliba a Jiří Hrkal. Sbor začal opět pořádat akce pro občany obce - pálení čarodějnic V Luhu, pochod na Koníček, pochod na Klobouček, pomoc při organizaci dětského sportovního dne, při světelné fontáně na oslavách 620. let Obecnice apod. Zakoupili jsme krbová kamna pro druhou místnost hasičské zbrojnice a svépomocí je zabudovali. Záchranáři cvičili se psy na cvičišti v Malém Drahlíně. Na začátku se účastnilo 9 zájemců se svými psy.    

V roce 2015 byla hospodářkou schválena Radka Zelenková. Smíšené družstvo se účastnilo Memoriálu Václava Soukupa v Hluboši, a protože jsme byli v naší kategoii jediní, održeli jsme diplom za vítězství, v soutěži O pohár hejtmana Středočeského kraje na Kardavci jsme skončili na 4. místě za zatím rekordní čas 46.5 sec za jedno kolo. V tomto roce jsme využili dotace na rekonstrukci hasičského automobilu a dokoupení výzbroje, hadic a kádě na soutěže. Zorganizovali jsme, nebo se podíleli na organizaci, na akcích: pálení čarodějnic, pochod přes Slonovec, venkovní taneční zábava, grilování V Luhu, 1. ročník drahlínské drakiády, pochod přes Plešivec, Putování za sv. Martinem, Zahájení adventu. Školení na zdravotníka úspěšně absolvovala Helena Strmisková. Záchranáři se psy a účastnili akce Search Patrol 2015. 

V roce 2016 se novým velitelem sboru stal Josef Sláma a byl utvořen tříčlenný výbor: Václav Petráň jako starosta, členové Jitka Němcová a Josef Sláma, zanikla funkce jednatele.  Sbor měl na začátku roku 29 členů, vyloučeni byli 4 členové, jedna členka ukončila činnost a zemřel jeden člen, na konci roku měl sbor 23 členů. Účastnili jsme se výjezdu do Brd po traumatologických bodech, 2 hasičských soutěží - na Memoriálu Václava Soukupa v Sádku jsme byli sedmí, na soutěži O pohár hejtmana Středočeského kraje čtvrtí. Na oslavách 130. let SDH Obecnice jsme pomohli kráse vodní světelné fontány 6. proudy. Zorganizovali jsme Retro MDŽ, pálení čarodějnic, na dětském dni ukázku výcviku záchranářských psů, pochod po brdských studánkách, 2. ročník drahlínské drakiády a spoluorganizovali Zahájení adventu. Školení se účastnili strojník Antonín Herynek a velitel Josef Sláma. Začala pokulhávat účast na výcviku záchranářských psů, zatím žádný pes nezískal certifikát. Kronikářka sboru Dana Chmelíková poslala v lednu na Středočeský kraj náš příspěvek do připravované knihy o dobrovolných hasičích ve Středočeském kraji.

V roce 2017 dostalo hasičské auto nový přístřešek, který byl zhotoven dodavatelskou firmou a financován obcí. Do sboru vstoupilo 6 dětí, jeden člen zemřel, jeden ukončil činnost a jeden vstoupil, na konci roku měl sbor 28 členů. Smíšené družstvo se účastnilo Memoriálu Václava Soukupa a skončilo čtvrté. Opět jsme organizovali podoboné akce  jako v roce 2016, pomohli jsme ke kráse světelné fontány v obci Lazsko. Kronikářka sboru se účastnila školení kronikářů v Praze.

V roce 2018 měl sbor 28 členů. Na Memoriálu Václava Soukupa v Obecnici jsme dosáhli našeho nejlepšího času 41.0 sec, což nám stačilo na 5. místo. Stříkačka PS12 byla v opravě od června do července. Letos jsme zorganizovali Retro MDŽ, pálení čarodějnic, 4. ročník drahlínské drakiády, účastnili jsme se akce Ukliďme Drahlín a pomáhali při akci obce Zahájení adventu. Hasičky, které se účastní soutěží, dostaly nové vypasované pracovní obleky. Hasičský automobil letos prošel opravou a následnou STK. III. okrsek Hluboš dostal nového starostu Petra Juříčka z Obecnice. Ustal výcvik záchranářských psů.

V roce 2019 měl sbor 28 členů, odhlásili se dva členové, takže na konci roku měl 26 členů. Zatím nezačala práce s dětmi. Byl ustanoven nový počet členů JPO5 na 9 a členkami se staly i tři hasičky. Na Memoriálu Václava Soukupa v Sádku jsme skončili na 6. místě. Stříkačka PS12 byla v opravě na Dobříši. Následnou zkouškou prošla OK. Tento rok bylo SDH v Drahlíně 130 let. Oslava se nekonala, pouze malou radostí bylo zakoupení plovoucího čerpadla Niagara Plus za našetřené finanční prostředky z dotací obce. Náš příspěvek do knihy Středočeského kraje vyšel v knize Dobrovolní hasiči ve Středočeském kraji, historie a současnost, 3. díl. Náš SDH je na stranách 248 - 251.

Na konci roku 2020 měl sbor 21 členů, z toho 7 žen, 11 mužů a 3 děti. V průběhu roku byly rodiči odhlášeny 3 děti,  v lednu zemřel dlouholetý člen sboru pan Jiří Hrkal a odhlášku podal pan Jaroslav Boháč. V průběhu roku vznikl v Obecnici oddíl Mladý hasič a do tohoto oddílu odešly pracovat dvě děti z našeho SDH (Anička Zelenková a Jan Svoboda). Oddíl pracoval s dětmi ve věku 7-13 let a vedla ho paní Kotápišová z Drahlína. Jejich činnost byla bohužel na čas přerušena pandemií koronaviru. Náš sbor běžně pracoval do března 2020 a stihl uspořádat řádnou valnou hromadu v lednu, zorganizovat Retro MDŽ 12. března a prořezat stromy u rybníku v Malém Drahlíně jako přípravu na pálení čarodějnic. Potom i jeho činnost byla přerušena pandemií Covid-19. Nikdo se neúčastnil ani školení a ani žádného zásahu v rámci III. okrsku Hluboš. Skončila definitivně práce se záchranářskými psy. Kronikářka sboru dokončila druhou knihu kroniky z let 2001 - 2019 a nechala ji svázat ve firmě Vazárna, s.r.o.

K 1.1.2022 měl sbor 18 členů, z toho 10 mužů, 6 žen a 2 děti. K 31.12.2021 podali odhlášku starosta sboru Václav Petráň, hospodářka sboru Radka Petráňová a Anička Zelenková. V roce 2021 se členové sboru sešli v hasičské zbrojnici pouze jednou, a to 16. prosince, aby projednali konání VVH sboru v lednu 2022. VVH v roce 2021 se nekonala. Děti, které se původně přihlásily do oddílu Mladý hasič v Obecnici, tam ukončily svou činnost. Kvůli stále se vracející nákaze koronavirem Covid-19 se práce sboru značně utlumila. Možná, že k útlumu práce přispělo i to, že se starosta sboru přestěhoval z naší obce do Příbrami.

K 31.12.2022 měl sbor 11 členů, z toho 7 mužů a 4 ženy. V průběhu roku se odhlásili: Ing. Jakub Drmla, Miroslav Hejduk, Ing. Stanislav Lopata, Barbora Nelibová, Bc. Silvie Phauserová a její dvě děti Jan a Ella Svobodovi. Novým starostou byl zvolen Josef Sláma, novým velitelem Jiří Mičan a novou hospodářkou Dana Chmelíková. Činnost sboru se podařilo oživit, i když se zatím noví zájemci o práci hasiče či hasičky nenašli. Vydařilo se především pouštění draků v oblasti Luh, naše brigáda na úklidu hasičské zbrojnice v Malém Drahlíně, naše pomoc při akcích obce Pochodu za sv. Martinem nebo Zahájení adventu. Také jsme provětrali naši stříkačku na rybníku v Malém Drahlíně a naše plovoucí čerpadlo pomohlo rybářům s čerpáním vody na leknínovém rybníku v M.D.

K 31.12.2023 měl sbor 11 členů, z toho 8 mužů a 3 ženy. V roce 2023 vystoupila se sboru Ing. Zdena Petáková a od 25. ledna se členem stal Ing. Jiří Hofman. V roce 2023 jsme uspořádali dvě akce, a to Retro MDŽ v březnu a Pálení čarodějnic 30. dubna. Posledně jmenovaná akce nám dala opravdu hodně zabrat, protože jsme si museli dřevo na hranici sami zpracovat v lese. Nepodařilo se uskutečnit podzimní drakiádu. Obci jsme pomohli s tradičními akcemi, jako je Průvod za sv. Martinem a Zahájení adventu. Naše stříkačka byla odzkoušena v květnu na rybníku v Malém Drahlíně a zapůjčena na světelnou fontánu do Obecnice. Je stále funkční. Naše laminátová nádrž je na dlouhodobé zápůjčce také v Obecnici.

Fotogalerie: Sbor dobrovolných hasičů