Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Datum a čas

Dnes je neděle, 19. 1. 2020, 0:58:29

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 8
TÝDEN: 641
CELKEM: 37912

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů


Sbor dobrovolných hasičů Drahlín - historie do roku 1998

Historie SDHDne 16. června 1889 byla svolána schůze lidu zdejšího obecním starostou panem Františkem Neubauerem, za příčinou pojednání zřízení sboru dobrovolných hasičů na podnět zdejšího hostinského A. Počty. Nato svolána výborová schůze a zvolen zatimní výbor,který ihned stanovy vypracoval a c.k. okresnímu hejtmanství v Příbrami ku schválení předložil, i vypsáno při schůzi 24. září 29 členů činných. Zatimní výbor objednal hasičské výzbroje od firmy Čermák z Teplic a pracovní stejnokroj též od firmy této ...

Tak hovoří o počátcích sboru jeho pamětní kniha. První řádná valná hromada zvolila první správní radu sboru - velitel: Antonín Bouška, podvelitel: Antonín Počta, pokladník : Fr. Šlapák, jednatel: Jan Žáček, důvěrník: Václav Kamenický, Josef Hrabák, revizor: Václav Šefl, Jan Kocán.

Kniha v ozdobných červených deskách se zažloutlými listy a měnícími se rukopisy záznamů, a nalepenými fotografiemi, pozvánkami i výstřižky z tisku ... To vše hovoří o historii sboru.

V roce 1890 ustanoven sborový trubač, sbor dostal 80 zl. od Jeho veličenstva, císaře Františka Josefa II., 25 zlatých od knížete Karla Ottingen z Wallersteinu, 68 zl. 60 kr. od obce drahlínské, zakládající členové platili po 3 a 5 zl., v roce 1891 ustavena šestičlenná hasičská obecní komise, usneseno odebírati hasičské listy Březnické, v roce 1897 o svátcích vánočních sehrál sbor ve prospěch hasičské pokladny řízením cvičitele p. Fr. Šefla vánoční hru "Čarovná noc" , v roce 1899 "požáru účastnil se sbor v Hluboši s 8 muži, při kterém podařilo se sboru uhájiti tamní obecnou školu. Při cestě k požáru tomuto zlomeno kolo u stříkačky, takže členové stroj k ohni s námahou dostali ..."

Začátkem 20 století se počet členů sboru pohyboval kolem 16. Kronika se zmiňuje o třináctisvazkové sborové knihovně, o každoročních vycházkách a zásazích při požárech, o účasti na různých slavnostech v okolních obcích. Zmiňuje se o tom, že sbor naléhal na okresní hejtmanství v Příbrami, aby byly do lepšího stavu dány cesty k Obecnici a Sádku, o pohřební pokladně sboru, neuvádí však finanční situaci sboru.

Z roku 1905 je záznam o tom, že drahlínští hasiči byli organizátory župního sjezdu. Téhož roku byl ustanoven sborový posel - "za dražební cenu 3 kor. 98 hal. poselství p. Jan Veselý."

Úsměv vzbuzuje zápis z roku 1929, následující hned po záznamech z r. 1905, "Hlavní snad příčinou nevedení této památné knihy jest to, že kniha tato se po župním sjezdu hasičském ztratila ... až konečně objevena u Fr. Šefla ..." V tomto roce oslavil sbor 40 let svého trvání a župní starosta mu předal jménem České země jednoty hasičský diplom.

V roce 1936 koupil sbor dvoukolovou motorovou stříkačku a 100 m hadic za 20 000 korun od firmy R.A.Smejkal .Peníze na koupi se ovšem začali scházet již dříve,z výtěžku sbírky v obci 1 134 Kč,další peněžní dary věnovali pojišťovny, v roce 1932 8 080 Kč na na samotnou koupi stříkačky sbor dal 9000 Kč a obec 6000 Kč o rok později proběhlo slavnostní svěcení stříkačky (:kmotry M.Bryndová a K.Vachatová) sbor přikoupil podvozek a 50 m hadic.

Od března 1939 do roku 1945 bylo těžké období, v letech okupace museli členové sboru vykonávat hlídky a výcvik CPO, noční hlídky.Kdykoli byl vyhlášen letecký poplach, museli vyjet s dvěma stříkačkami do Příbrami.

Po skončení války v roce 1945 se sbor vrátil k normální činnosti, v tomto roce uspořádal první poválečné dožínky, obnovil činnost svého ochotnického divadelního souboru.

V roce 1958 bylo založeno družstvo mladých ještě téhož roku se účastnilo soutěží v Obecnici a Vysoké Peci.

Roku 1960 byla svému účelu vrácena hasičská zbrojnice, (dosud v ní byla sběrna mléka), přibyl sušák hadic (postavil ho V Týbl), 10 nových obleků, nová zbrojnice na Malém Drahlíně.

V roce 1961 získalo drahlínské družstvo mladých I. místo v okrskové soutěži, první byli ve své kategorii i žáci. Sbor získal - za 7800 Kč - nákladní auto Škoda 256. Žáci si zopakovali vítězství v okrskové soutěži 1962 (muži byli druzí). Požární zbrojnicce byla vybavena sirénou, rok poté novými širokými vraty, ve zbrojnici v Malém Drahlíně byla umístěna nová motorová stříkačka.

Drahlín byl v roce 1964 místem okrskové soutěže, domácí družstvo sboru, (který měl tehdy 55 členů) bylo druhé, u nás proběhla okrsková soutěž také o čtyři roky později. 1969 - zakoupení dvaceti vycházkových stejnokrojů, II. sjezd rodáků spolu s oslavami osmdesátiletého trvání sboru, 1972 - zakoupeno auto Gaz,1974 - vítězství v okrskové soutěži (ve Lhotě), 1975 - vítězství žáků i mužů v okrskové soutěži (v Hluboši), 1977 - vítězství žáků v okrskové soutěži (v Trhových Dušníkách), začátek přestavby požární zbrojnice, 1978 - účast sboru při likvidaci požáru Svaté Hory v Příbrami, dokončení stavby zbrojnice,1979 - vítězství žáků v okrskové soutěži ( v Trhových Dušníkách ), III. sjezd rodáků, oslavy devadesátého výročí vzniku sboru, 1980 - účast deseti členů při pořadatelské službě 12. etapy 33. ročníku Závodu míru v Příbrami, 1987 - kronikáře A. Černohorského vystřídal J. Havelka.

V roce 1989 měl sbor 29 členů - předseda V. Týbl.

A jaká je současnost?

V současné době čítá SDH 20 členů vzhledem k narůstajícímu průměrnému věku ve sboru se činnost omezila na preventiní prohlídky ,udržování tradic,údržbu techniky,účast na okrskových soutěžích je již pouze v roli rozhodčích. Sbor se účastní i dalších akcí pořádaných okrskem a okresním výborem SDH. V roce 1998 byla obměněna větší část hadic,pro další oživení činnosti by bylo zapotřebí zakoupení automobilu.

 

Fotogalerie: Sbor dobrovolných hasičů